Fellesareal i Gurines Hage
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….

Gurines Hage har flere frivillige tilbud til felles aktivitet for sine beboere.

Aktiviteter som er vel etablerte og mange som er spontane

Å bo i Gurines Hage blir litt som å være på ferie

Søndags kaffen

Siste søndag i måneden arrangeres “søndagskaffen”. Et hyggelig arrangement som går på rundgang mellom blokkene. Her går praten livlig mens kaffe og kaker nytes

Organiserte mosjonsgrupper

Hver onsdag og fredag er det organisert mosjon for beboerne under veiledning av instruktør.

Strikke klubb

En meget aktiv strikkeklubben i Gurines Hage har igjen strikket kuvøse sett til Haidom Hospitalet i Tanzania. Siste gang ble det 55 sett.

Lunsj treff

Hver torsdag samles de som har lyst og anledning i Gurine Stua ved lunsj tider til en kopp kaffe og eventuelt medbragt matpakke.

Boccia spill

Bocciabanen er relativ nyetablert og har allerede vært flittig benyttet. Her har store og små prestasjoner fått utfolde seg i konkurranse, både mellom familiemedlemmer, mellom leiligheter og blokk mot blokk. En trivelig sommeraktivitet både med og uten det store alvoret.

Bærturer

Høsten er det bær tid og flere turer har gitt med lokalkjente turledere har gitt meget gode resultater.

Bingokvelder

Et populært tiltak har vært bingokvelder med premier til nesten alle. Gode og morsomme historier har også fått plass
med vår utmerkede bingo master Nils August

Fredag kveld i Gurine Stua

Her blir TV og iPad byttet ut med en trivelig stund med naboer. Alle tar selv med drikke og snop som de pleier å kose seg med en frdagskveld.