Adresser Bygg 1
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….
Leilighet Adresse Navn Telefonnr E-post
111 Hamresandveien 136 Hartvig v. Harling 92435975 hartvigvonharling@gmail.com 112 Hamresandveien 134 Svein Olav Brunvand 40417030/38015484 brunvand@start.no Else Marie Konuralp 113 Hamresandveien 132 Kirsten Stokke 41328872/38047966 Harald Hansen 114 Hamresandveien 130 Anniken Jenner 91001383 annikenjenner56@gmail.com 121 Hamresandveien 128 Per Fjelldal 38045836/41385001 p-fjelld@online.no  122 Hamresandveien 128 Anne Tove Kristensen 92048411 anntex@online.no 123 Hamresandveien 128 Viva Thomassen 97537627 viva-t@online.no 124 Hamresandveien 128 Svein Halle 41378145 - 38046168 sv-halle@online.no 131 Hamresandveien 128 Solveig Larsen Haugaa 97660817 sla-hau@online.no 132 Hamresandveien 128 Sally Verkerk 99021727 sally@hamresanden.no Cees Verkerk