Adresser Bygg 2
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….
Leilighet Adresse Navn Telefonnr E-post
221 Hamresandveien 126 May-Britt Søllesvik Kristiansen 99711741 mbsbto76@yahoo.no  Bjørn Thøger Øvland 90561722 212 Hamresandveien 124 Finn Gumpen 90569835 f-gumpen@online.no 213 Hamresandveien 122 Finn Øvrevik 95947443 finnsiam@hotmail.com 214 Hamresandveien 120 Ragnhild Håland 91848204 215 Hamresandveien 118 Lillian Ånensen Heen 46311605 221 Hamresandveien 116 Nils August Thoresen 97760461 - 38046106 nils.thoresen@gmail.com  222 Hamresandveien 116 Gerd Eldbjørg Nilsen 47671659 223 Hamresandveien 116 Kjell Gunnufsen 95236881 kjel-g@online.no Kjellaug Gunnufsen 90535639 kjellaugag@gmail.com 224 Hamresandveien 116 Einar Larsen 901 77 349 einlar2@online.no 225 Hamresandveien 116 Karin Alita Fjeldsgaard 41616008 litaf37@yahoo.com Harald Fjeldsgaard 231 Hamresandveien 116 Michael Røhme 93019748 mroh@statoil.com Wencke Heidi Røhme wencke.rohme@gmail.com 232 Hamresandveien 116 233 Hamresandveien 116 Olav Espegren 91360851 olav.espegren@gmail.com Turid Marie Espegren