Adresser Bygg 7
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….
Leilighet Adresse Navn Telefonnr E-post
711 Hamresandveien 68 712 Hamresandveien 70 713 Hamresandveien 72 714 Hamresandveien 74 715 Hamresandveien 76 721 Hamresandveien 66 722 Hamresandveien 66 723 Hamresandveien 66 724 Hamresandveien 66 725 Hamresandveien 66 731 Hamresandveien 66 Ingrid Voreland 475 01 885 ivoreland@yahoo.no 732 Hamresandveien 66 733 Hamresandveien 66 Dagfinn Eriksen 938 86 214 Aud Wenche Eriksen 734 Hamresandveien 66	Jacob Melby														 735 Hamresandveien 66 741 Hamresandveien 66 742 Hamresandveien 66 Arne Arntvar Snekevik Bjørg Helene Snekevik 743 Hamresandveien 66 744 Hamresandveien 66 Theo Johnsen 948 30 986 theoj@online.no Inger Lise Johnsen
Merete Melby