Gurine bilen
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….
Bilen kan kun utlånes til og kjøres av beboere i Gurines hage over 21 år. Gyldig førerkort skal forevises ved henting av bilen. Låntaker står ansvarlig for bruken av bilen etter veitrafikkloven. Låntaker står selv ansvarlig for eventuelle skader ved bruk av bilen. For lån av bilen betales en liten leie, til enhver tid fastsatt av styret, for dekning av forsikring, service, mm. Regning/bankgiro sendes i ettertid. Bestilling av bilen kan skje inntil 14 dager i forkant. Bilen lånes normalt ikke ut mer enn 3 døgn sammenhengende. Før bilen tas i bruk skal fører gjøre seg kjent med bruken. Før kjøringen starter skal bilen kontrolleres for skader og mangler, og låntaker signerer for dette i kjøreprotokollen, samt notere kilometerstand. Etter kjøring kontrolleres bilen for skader og mangler og låntaker signerer for dette i kjøreprotokollen, samt notere kilometerstand. Feil og mangler noteres i merknadsrubrikken. Bilen rengjøres om nødvendig, innvendig og utvendig, etter bruk. Etter parkering settes bilen til ladning. Styret kan i enkelte tilfeller nekte utlån av bilen. Oppslag om hvor nøkler kan hentes vil være ved parkeringsplass for bilen. Røking i bilen er ikke tillatt. På grunn av allergi kan ikke dyr befraktes i bilen. Alle som låner bilen første gang skal ha lest og forstått vilkårene og kvitterer for dette. Gurines Hage, ______________ _______________________________ Dato Signatur
Retningslinjer for utlån og bruk av El-bilene
Leie av bilen er kr 2 pr km
Kjøreprotokoll skal utfylles Bestille bil - ring vaktmester                  917 97 283