Gurines stue
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….
En billed vegg gitt av beboerne
Sofagrupper
Sofagrupper
Musikkanlegg
Luftig lokale
Bilder gitt av beboerne
Sitteplass til 50-60
Kjøkkenøy i stua
Små grupper
Sofagruppe
Sittegrupper
Kjøkkenseksjon
Spiseplass til 30
Biblioteket
RETNINGSLINJER FOR BRUK 1. Gurinestua kan brukes av beboere i Sameiet Gurines Hage. 2. Ved bruk av fellesrom skal det være ro senest kl 23.00. 3. Gurinestua og tilliggende rom som toaletter og garderobe skal rengjøres og ryddes etter bruk. - og gulver vaskes. - søppel tømmes og leveres i søppelrom - Vinduer og dører skal være lukket/låst og lys slukket når lokalet forlates. 4. Beboere som låner fellesrom er ansvarlig for mangler og skader på lokalet og inventar. Skader skal meldes til styret. 5. Dersom fellesrom ikke ryddes og rengjøres etter bruk, vil styret få det gjort på låners regning. 6. Det betales kr 500,- pr gang for lån av Gurinestua. Pengene går til å dekke Sameiets utgifter for å drifte fellesrommene. Betaling skjer til konto nr 3000 2759302 senest dagen før bruksdag. 7. Det er ikke tillatt å røyke inne. 8. Dyr skal ikke tas med inn.
Felles arrangement for beboerne er uten låneutgifter