Gurines hobbyrom
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….
Hobbyrommet
Tilgjengelig for alle beboerne

Postkassen til nabohjelp

Verktøyhyller
Kappsag
Treverktøy med dreiebenk
Skap og skuffer fulle av utstyr
Baufil og hammer
Bor og smergel
Båndsag
En hvilestol må vi ha
Skruer og bolter
Regler for bruk av Gurines Hobbyrom Bare de som har tilknytting til Gurines Hage har adgang til bruk av hobbyrommet. Barn har ingen adgang uten foresatte. Du er selv ansvarlig for riktig bruk av verktøy og utstyr. Spør om du er i tvil om noe. Sameiet kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle personskader eller materielle skader. Bruk personlig verneutstyr. Ildsfarlig avfall legges i egnet avfallsdunk i vaskehallen. Kvitter for verktøy som du låner med deg. Verktøy som lånes over flere dager avtales på forhånd. Rommet ryddes og verktøy henges på plass etter bruk. Gulvet feies eller støvsuges når sag er brukt. Slå av alt elektrisk utstyr og trekk ut kontakter når du forlater hobbyrommet Rommet skal være avlåst når det ikke er i bruk.
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Arbeidsbenk med verktøytavle
Hobbyrommet er rikelig utstyrt med forskjellig håndverktøy. Trykk på knappen under for å finne et verktøy du trenger.
Finn verktøy Finn verktøy
Ansvarlig Hobbyrom: Bernt Arild Liland 311 og Øyvind Urdalen 542