Velkommen til vår hjemmeside
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….
17. mai kommer alltid flaggene frem Solnedgang sett fra Gurines Hage Sommerblomster i alle hager

GURINES HAGE

Gurine Klausen bodde hele livet sitt på Hamresanden. På plassen foran huset, dyrket hun og familien jorda.

Senere ble området omgjort til planteskole. Det er på hennes eiendom, seniorleilighetene er bygget.

Huset til Gurine er fredet, og vil bli bevart i nærområdet for fremtiden. Huset skal bidra til å fortelle historien om

Tveit, Hamresanden og om folkene som bodde her, og vi skal samarbeide med lokalhistorikere som ønsker å

formidle gode historier fra området.

For Gurine var lokalsamfunnet av stor betydning, og hun var av stor betydning for lokalsamfunnet. Det sies at

hun engasjerte seg i folks liv, og at hun alltid ville sine omgivelser vel. Det samme vil vi. Vi ønsker å tilby noe

spesielt for de over femti, og vi ønsker at hele prosjektet skal være i Gurines ånd. Derfor har også navnet blitt

Gurines Hage.

Velkommen til oss.

Besøksteller

Oppdatert

25.5.2019