LOV OM EIERSEKSJONER
Å bo i Gurines Hage er nesten som å være på ferie ….
KLIKK HER FOR LOVDATA KLIKK HER FOR LOVDATA
Lov om eierseksjoner (eierseksjonsloven)
Kapittel I. Innledende bestemmelser (§§ 1 - 6) Kapittel II. Vilkår for seksjonering. Seksjoneringstidspunktet. Rett til å kreve seksjonering (§§ 7 - 9) Kapittel III. Fremgangsmåten ved seksjonering (§§ 10 - 19) Kapittel IV. Reseksjonering (§§ 20 - 22) Kapittel V. Disposisjonsretten over seksjonene (§§ 23 - 39) Kapittel VI. Årsmøtet (§§ 40 - 53) Kapittel VII. Styret (§§ 54 - 60) Kapittel VIII. Forretningsfører (§§ 61 - 63 a) Kapittel IX. Regnskap og revisjon (§§ 64 - 65) Kapittel X. Ikrafttredelse, overgangsbestemmelser og endringer i andre lover (§§ 66 - 68)